مقالات سایت

صفحه بعد

رویان

1812 کامیون ضایعات دامپروری 1170 کامیون برگ و ضایعات فضای سبز 820 کامیون شاخه و سر شاخه 218 کامیون ضایعات کشاورزی

را از سطح شهر جمع آوری پالایش و فرآوری نموده است و دوباره به عنوان مواد آلی و ارگانیک و بیو ارگانیک به بستر شهر برگردانده است که این عملکرد در نوع خود بی نظیر می باشد

مقالات سایت

 • news

  گیاه دارویی اشنان( گرد آورنده دانشجویان گیاهان دارویی ورودی85)

                    اشنان                 نام محلي در سيستان وبلوچستان نروك – رندرو-رندوك     نام تیره :chenopodiaceae   پراکنش جغرافیایی:   رویشگاههای نسبتاًگسترده اشنان در اکثر شوره زار های نواحی بیابانی جهان مشاهده می شود پراکنش جغرافیایی درختچه درحوزه خلیج فارس مانند:قطر، بحرین ،کویت وغیره وهمچنین بخش وسیعی از اراضی شوربیابانهای جنوبی مانند:سیستان وبلوچستان،زاهدان تا نواحی مرکزی از جمله یزد ،کرمان،فارس،اصفهان ،تهران وسمنان تا نواحی شمال وشمال شرقی نظیر شاهرود،سبزوار،خراسان وحتی حاشیه دریاچه عمان گسترش یافته است0   خصوصیات گیاهشناسی: درختچه ای است پایا،چند ساله،دارای انشعابات فرعی متعدد،ساقه های ترد،سفید رنگ وبر روی آن برگ های استوانه ای کم وبیش کشیده ودراز وگوشتی آبدار قرار می گیرند0برگ های متقابل ضخیم که از نوعی کرک های غده ای با راٌسی که دارای یک سلول بسیار بزرگ هستند پوشیده شده اند،این پوشش کرکی به هنگام خشکی هوا همانند اندام ذخیره آب عمل نموده وبعد از اینکه آب خود را از دست دادند خشک ودوباره به صورت آؤدی شکل وسفید خام تمام سطح ساقه و برگها را می پوشانند0گل های اشنان منفرد،منظم و در هنگام رسیدن میوه در قاعده خشک و کاغذ ین می شوند0اشنان متعلق به خانواده اسفناجیان است0  ترکیبات شیمیایی: دارای مقداری اکسالیک اسید است0علاوه بر این دارای مقدار زیادی سود است که این سودی که از گیاه اشنان بدست می آید از نظر شیمیایی دارای کربنات خنثی سدیم است که در طبیعت بصورت مخلوطی با سایر مواد یافت می شود0 1-     تعلیف دام:این گیاه بیشتر مورد علاقه شتر قرار می گیرد0بز وگوسفند از اندام های خشک گیاه به میزان کم استفاده می کنند0 2- استحصال کلیاب:دراثر سوزاندن ساقه وبرگ گیاه املاح موجود در گیاه بصورت خاکستر یا تخته سنگ بی شکل می ماند که موارد مصرف متعدد دارد0 3- چون برگ های گیاه اشنان لکه را پاک می کند برای شستشوی لباس استفاده می شود به همین دلیل گاهی آن را اشنان گازران یا غاصول نیز ذکر کرده اند0 4- جهت سوخت وتهیه زغال 5-در مصارف دارویی:جهت بر طرف کردن آبله مرغان،ضد عفونی کننده،درمان بیماری های پوستی،ضد کرم وکرم کش،اشنان برای مثانه مضراست از این روباید با عسل خورده شود0علاوه بر این در درمان فشار خون وغلظت خون وهمین طور افسردگی کار برد دارد0  خاک ونیازهای اکولوژیکی: این گیاه به شوری مقاوم است به طوری که شوری بالای 40میلی موس را نیز تحمل می کند 0این درختچه از لحاظ حفاظت خاک،مخصوصاًدرنواحی شور وقلیایی نقش تعیین کننده ای دارد این گیاه بیشتر در باتلاق ها رشد می کند0هوای گرم را می پسندد و گیاهی شور پسند است0خاک های قلیایی را به خوبی تحمل می کند0  روش تکثیر: تکثیر این گیاه از طریق بذر واغلب بذر پاشی از ریزش های جوی موفقیت آمیز بوده است0              آفات وبیماری ها:    الف )کک چغندر:chaetocnema    tibialis گیاهان میزبان:این آفت تیره اسفناج وتیره پیچک را آلوده می کند0 روش های کنترل:1-روش زراعی:الف) آّیاری مرتب مزارع وایجاد رطوبت در مزرعه ب) هراکش نمودن مزرعه 2-روش شیمیایی:می توان از سموم وآفت کش هایی مثل دیپترکس ومالایتون استفاده نمود0 ب)سن سبز یونجه:Adelphocoris lineolatu گیاهان میزبان:این آفت بر روی خانواده پنیرکیان وخانواده لگومینوز وهمچنین آفتاب گردان وخانواده کنوپودیاسه وچتریان یافت میشود0 روش های کنترل:1-زراعی 2-بیولوژیکی 3-شیمیایی:استفاده از سم زولن وسومیسیدین در مرحله رشدی غنچه سبز که باعث کاهش آفت می شود تو صیه می شود0        کلیاب محصولی از اشنان: کلیاب برگرفته از نام قلیا است0اغلب به رنگ قهوه ای تیره وشبیه به سنگ های آذرین است 0چنانچه کلیاب در محل مرطوب قرار گیرد به واسطه جذب آب توسط مواد جاذب رطوبت ومواد قلیایی،سطح توده خاکستر را پوشش سفید رنگی فرا می گیرد که اصطلاحاً  کلیاب شوره زده گفته می شود0  عمده ترکیبات کلیاب: عمده ترین ترکیبات کلیاب کربنات های سدیم وکلسیم می باشد0همچنین عناصر موجود در آن شامل: ازت 35 در صد،فسفر 2 درصد،پتاس 25/4 درصد،کربن 4درصد ومواد آلی 7درصد است0 میزان وعملکرد کلیاب در هکتار:میزان وعملکرد کلیاب در هکتار:  در هکتار از رویشگاه های اشنان معمولاً بین 25تا 50 کیلو گرم کلیاب استحصال می گردد0 نحوه بهره برداری از گیاه اشنان وکلیاب: ابتدا توسط بیل یا داس تیز،شاخه های بوته را از فاصله نزدیک به یقه گیاه مورد هرس قرار می دهند0بدین شکل که شاخه های آبدار وسنگین را با پا یا بیل می خابانند وبعلت ترد بودن شاخه ها می شکند وبا بیل قطع می کنند0سپس شاخه های قطع شده را در اطراف بوته جمع آوری می کنند0سپس به مدت دو روز به حال خود گذاشته  تا برگهای آبدار قسمتی از آب خود را از دست دهند0پس از طی شدن مدت مذکوربوته ها بعلت از دست دادن آب خود ظاهری چروکیده به خود می گیرند0بوسیله چنگ بوته ها را جمع آوری وکپه می نمایند وبه محل مورد نظر جهت سوزاندن حمل وآماده می نمایند0سپس گودالی به عمق 10 تا15 سانتی متر و به قطر 2 تا 3 سانتی متر حفر می کنند ومقداری بوته کنده شده را داخل گودال ریخته وآتش می زنند0بوته های کنده شده بصورت تدریجی بر روی آتش ریخته می شود0 در اثر سوزاندن تقریباً تمام مواد آلی موجود در گیاه سوخته و تنها مواد معدنی بصورت ماده ای سیال به درون گودال جاری می شود وپس از سرد شدن به کلیاب تبدیل می شود0              منابع ومآخذ:                   drazimir.com         www                                                          کریمی/هادی/گیاهان هرز ایران /چاپ نوبهار تهران /چاپ          اول  /  1374   /    صفحه 317     بیماریهای گیاهان زراعی و باغی/ چاپ اول /1372 /دکتر اخوت محمود علفهای هرز و کنترل آنها / چاپ دوم /تابستان1372/ تاٌ لیف مریل را.راس / مترجم دکتر محمد حسن راش محصل   بیشتر ...
 • news

  گیاه دارویی بذر البنج( گرد آورنده دانشجویان گیاهان دارویی ورودی85)

  نام :بذر البنج                              نام تيره:solana ceae             نام علمي:Hyocyamus niger         مقدمه:   از گذشته مردم از سمي بودن گياه بنگ دانه مطلع بودند و براي مداواي برخي از بيماري ها از آن استفاده مي كردند0 پمادهايي كه از برگهاي اين گياه ساخته مي شد در اكثر فارماكوپه ها عنوان يك گياه دارويي معرفي  شده است0برگها ،بذرها و ريشه بذر البنج حاوي مواد مؤثره است كه در صنايع داروسازي اهميت زيادي دارد0اندام هاي ذكر شده سمي ومرگ آورند ومواد دارويي آنها را فقط بايد در صنايع داروسازي استحصال نمود 0بذر البنج يكي از تركيبات سيگار ضد آسم است 0                   پراكنش جغرافيايي:                                                                                                                                اين گياه در كنار جاده ها،اماكن ،مخروبه ها،قبرستانها ومناطق باير اغلب نقاط اروپا مانند يوگسلاوي،منطقه مديترانه ونقاط مركزي وغربي آسيا مانند ايران وهمچنين شمال آفريقا ميرويد0در ايران اين گياه در اطراف تهران،كرج،نواحي شمالي تهران مانند ونك،آذربايجان ،اردبيل،آستارا ،اراك وتفرش وگرگان ميرويد0     خصوصيات گياهشناسي:          گياهي است علفي ،دو ساله وداراي ساقه استوانه اي شكل،خميده در ناحيه رأس و به ارتفاع cm80 تا60 اين گياه ريشه اي راست،دراز ونسبتاً ضخيم دارد0 برگهاي متناوب ،مثلث شكل ،نوك تيز ودر قسمت انتهايي ساقه معمولاً عاري از دمبرگ ومنقسم به لوبهاي نامساوي است0رنگ برگها سبز مايل به سفيد وبه مجرد دست زدن نيز به انگشتان مي چسبد0 گلها در ارديبهشت و خرداد ظاهر مي شود0ميوه آن پوشينه وداراي ظاهري شبيه ديگ دهانه دار ومحتوي 500تا4گلها در ارديبهشت و خرداد ظاهر مي شود0ميوه آن پوشينه وداراي ظاهري شبيه ديگ دهانه دار ومحتوي 500تا400دانه كوچك است0گلهاي درشت آن سمي است ولي با وجود آن مورد توجه زنبور عسل قرار مي گيرد0 قسمت مورد استفاده آن برگ ودانه است0     تركيبات شيميايي:   مقدار كلي آلكالوئيدهاي آن بر حسب شرايط محيط تغيير مي كند ولي در هر حال مقدار كلي آن از بلادون كمتر است وداراي مخلوطي از آلكالوئيدهاي مهم مانند هيوسيامين،هيوسين ياآسكوپولامين وبه مقدار كم آتروپين است0علاوه بر آلكالوئيدهاي مذكور داراي روغن قابل استخراج  و30 درصد آميدون مي باشد0روغن دانه آن داراي دو اسيد چرب اشباع شده استارئيك و پالمتيك ودو اسيد چرب اشباع نشده اولئيك ولينولئيك است0      خواص درماني :   بنگ دانه اثر ضد تشنج،آرام كننده درد ،مخدر،باز كننده مردمك چشم وخواب آور دارد و در آن از بيماري هايي كه منشأ عصبي دارد وهمين طور در اختلالات دماغي استفاده مي شود0همچنين در بيماري هاي دستگاه تنفس مانند سرفه هاي تشنجي،سياه سرفه،سل ،برونشيت مزمن،دردهاي عصبي ودردمفاصل،نقرس وصرع وبه علت دارا بودن هيوسين نسبتاًزياد ددتر بيماري پاركينسون كاربرد دارد0       نياز هاي اكولوژيكي :   اين گياه تقريباًدر هر اقليمي قابل رويش است0بذر البنج گياهي است بلند روز كه در طول رويش به مقدار زيادي نور احتياج دارد0براي تسريع در رشد ونمو وافزايش مواد مؤثره به مواد هوموسي وخاكهاي غني از نيتروژن نياز دارد به طوري كه كمبود مواد وعناصر غذايي در خاك اثرهاي نامطلوبي در رويش اين گياه دارد0      مواد وعناصر مورد نياز:   استفاده از كودهاي حيواني در خاكهايي كه اين گياه كشت مي شود مناسب است وباعث افزايش عملكرد ميشود0كودهاي شيميايي نيز به مقاديرمناسب باعث افزايش پيكر رويشي ومقدار آلكالوئيدهاي آن مي شود-در فصل پاييز هنگام آماده ساختن خاك بايد ازت،اكسيد فسفر واكسيد پتاس به خاك اضافه نمود0     آماده سازي خاك:   انجام شخم عميق در زمينهايي كه در آن بذر البنج كشت مي شود ضروري است 0زمين را در فصل پاييز شخم زده وسپس كلوخه ها بوسيله ديسك شكسته وزمين را تسطيح مي كنند0   روش كاشت :   بذر گياه بذر البنج قوه ي رويشي كمي دارد 0براي افزايش قوه رويشي بذرها بايد يك دوره سرما را بگذرانند0تكثير آن با بذر صورت مي گيرد اين گياه بديل وسعت انتشاري كه دارد هيچ گاه پرورش نمي يابد0چون بذر اين گياه به علف كشها حساس است از اين رو بهتر است بابذر گياهان ديگر كشت شود0 كشت آن بصورت رديفي است تا وجين علف هاي هرز به سهولت و حداقل خسارت به بذر صورت گيرد0   مراقبت ونگهداري (داشت) : رشد اوليه آن بسيار كند است دراين فاصله علف هاي هرز رشد مي كنند بنابراين مبارزه با علفهاي هرز باعث افزايش عملكرد مي شود0از ميان علف كشها مي توان از گراماكسون بصورت محلول پاشي استفاده كردهمين طور ،علاوه بر مبارزه شيميايي علفهاي هرز را بايد بصورت مكانيكي وجين كرد و در صورت نياز بايد اين گياه را تنك كرد0 گياهان در طول رويش بوسيله برخي آفات از جمله سوسك سيب زميني (سوسك كلرادو) آسيب مي بينند0براي مبارزه با اين آفات از محلول 2/0 درصد ديمكرون وسافيدان استفاده مي شود0 ممكن است بذر البنج در طول دوره رويش بوسيله برخي بيماريهاي قارچي نظير فيتوفترا آسيب ببيند 0تناوب كشت مناسب وآماده ساختن صحيح واصولي خاك بطور بارزي باعث كاهش بيماري هاي قارچي مي شود0   برداشت محصول :   از سال اول رويش مي توان برگهاي گياه را برداشت نمود0ه9نگامي كه برگها به اندازه نهايي خود رسيده باشندآنها را برداشت مي  كنند0برداشت برگها در اواسط تابستان بسته به شرايط اقليمي محل رويش صورت مي گيرد كه يك يا چند بار در سال برداشت مي  شود0آخرين برداشت برگها اواخر مهر-اوايل آبان صورت مي گيردچنانچه كه بذر هاي اين گياه مورد نظر باشد بايد در برداشت برگها دقت نمود تابه گلها يا جوانههاي گل دهنده آسيبي نرسد0      خشك كردن وانبار كردن :   برگها يا ساقه ها پس از برداشت بايد خشك شوند0از آنجايي كه برگها از رطوبت فراواني برخوردارند وخشك كردن آنها بسختي صورت مي گيرد بهتر است از خشك كن هاي الكتريكي استفاده كرد0درجه حرارت مناسب براي خشك كردن برگهاي بذر البنج 50 تا 60 درجه سانتي گراد است0        منابع ومآخذ:     دكتر اميد بيگي رضا/توليد وفراوري گياهان دارويي جلد دوم/مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي/چاپ اول /1384 دكتر زرگري علي/گياهان دارويي جلد سوم/مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران/چاپ ششم /1375  هانس فلوك/گياهان دارويي/دكتر توكلي صابري وصداقت/محمد رضا/چاپخانه گلشن تهران 1366/چاپ ششم 1384/صفحه 138 دكتر اخوت محمود/بيماري هاي گياهان زراعي وباغي/چاپ اول 1372 بیشتر ...
 • news

  گیاه دارویی پیچک( گرد آورنده دانشجویان گیاهان دارویی ورودی85)

    نام: پیچک         نام تیره:convolvulaceae         نام علمی:convolvulus arvensis       مقدمه: پیچک از جمله علف های هرز بومی اروپا بوده که اغلب به عنوان علف هرز شناخته شده است0 و کمتر کسی داز خواص در مانی آن آگاه است . این گیاه بیشتر در مزارع گندم ، زمین های بایر و باغات می روید از جمله علفهای هرزی است که خواص در مانی زیادی دارد . ریشه و برگهای این گیاه به عنوان داروهایی که خاصیت التیام دهنده و مسهلی و صفرا بر دارد.                 پراکنش جغرافیایی:    در اروپا،شمال و غرب آسیا،شمال آفریقاو آمریکا پراکندگی دارد ودر غالب نواحی ایران از جمله تهران، فارس، خراسان، سیستان وقم می روید0               ویژگی های بوتانیکی: گیاهی است علفی دارای پراکندگی زیاد در مزارع ، باغ ها و کنار جاده ها ،ساقه های منشعب آن حالت افتاده یا بالا رونده دارد ، برگ های آن بیضوی دراز دارای 2 لوب مشخص در قاعده پهنک است 0 گت ها به رنگهای صورتی، سفید یا مخلوطی از این دو رنگ است 0 از مشخصات این گیاه آن است که در سطح خارجی جام گل آن گاهی لکه های ارغوانی مشخص دیده می شود س از آمیزش گل های آن راس دم گل ها به سمت پایین خمیده به طوری که میوه دارای حالت آویخته می باشد0                                ترکیبات شیمیایی: ریشه دارای نوعی ماده رزینی با اثر مسهلی وصفرا بر است0بعلاوه موادی نظیر آمیدون و قندهای مختلف نیز          در آن یافت می شود ، در پیچک وجود هیچ گونه آلکالو ئید مشخص نگردیده است 0    خواص درمانی: دارای اثر مسهلی وصفرا بر است،از برگ آن سابقاً به عنوان التیام دهنده استفاده می شده، عصاره برگ خاصیت ضد خونروی دارد ،سابقاً برای رفع زردی نیز از آن استفاده می شده است 0                                                                      روش تکثیر: به وسیله بذر و ساقه های خزنده زیز زمینی تکثیر می شود0 نیاز های اکولوژیکی وخاک وعناصر غذایی: در خاک های سبک و آهک دارو مزارع غلات و صیفی می روید،پیچک در زمین های آیش خزنده ودر زراعت معمولاً پیچنده است 0 بذر پیچک صحرایی مدت طولانی در خاک زنده می ماند ، عملیات مداوم و طولانی زراعی می تواند از شدت هجوم این گیاه هرز بکاهد 0 پیچک بیشتر آب و هوای گرم و خشک را می پسندد0   کاشت: پیچک از ابتدای بهار تا ابتدای سرمای سبک پاییز رشد رویشی دارد ،رشد مداوم وفراوان شاخه ها از جوانه های روی ریشه های خزنده منبعث می شودو یک تک گیاه می تواند در یک فصل زراعی با گسترش خود تقریباً منطقه ای به قطر 6 متر را اشغال می کند ،مواد ذخیره روی ریشه ها به اندازه ای است که گیاه حتی در صورت قطع شدن یا از دست دادن مکرر اندام های هوایی خود قادر است ، گیاه را باز سازی کند0   آفات وبیماری ها: الف) بال سفیدک پنبه    Bemisia  tabaci  gennadius  مناطق انتشار: در ایران از استان های سیستان و بلو چستان ، بوشهر ، ایلام ، خوزستان ، فارس و خراسان و 000 گزارش شده است 0 گیاهان میز بان:گیاهان میزبان این آفت خربزه ، طالبی ، گرمک ،خیار و000 از گیاهان زینتی میمون ، ختمی،گل کاغذی، اطلسی و درختانی نظیر مو ،  انار ، انجیر وتوت و000 وعلف های هرزی مثل پیچک ، تاجریزی و سلمه را تشکیل می دهد0  روش های کنترل: 1) زراعی 2) بیولوژیکی 3) شیمیایی:استفاده از اثر پاپروکسی فن ،روغن سیتروت مخلوطی از این دو را روی این آفات بررسی کرده و مشخص نموده اند که در صد تلفات افزایش یافته است0    4) روش تلفیقی:                   ب  ) سوختگی برگ پیچک :    عامل بیماری قارچ Herpobasidium    deformans   است که وسیع الانتشار است ، لکه های روی برگ سبز زرد رنگ بوده که بعداً خرمایی و سپس قهوه ای سیاه می شود0 برگ های آلوده لوله ای شکل ،پیچیده، پژمرده و زود می ریزد و فقط برگ های جوان آلوده می گردند0 منابع ومآخذ   کریمی هادی /گیاهان هرز ایران/چاپ دوم/1380/مرکز نشر دانشگاهی/صفحه 419 علفهای هرز وکنترل آنها/تاٌلیف مریل را.راس/مترجم دکتر محمد حسن راش محصل/ چاپ دوم تابستان /1372   بیشتر ...

تماس با ما

* نام :

* ایمیل :

تلفن :

* پیام :